Stuur een Whatsapp bericht

Privacyverklaring

Privacyverklaring Monitorkapot.nl

Monitorkapot.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Monitorkapot.nl
Karel de Grotelaan 35
2232 AH Rijnsburg
E-mail: info@monitorkapot.nl

Persoonsgegevens die Monitorkapot.nl verwerkt

Monitorkapot.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de aangeboden reparatiediensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden hierbij verwerkt:

 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geslacht
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Monitorkapot.nl verwerkt

  Monitorkapot.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@monitorkapot.nl, dan verwijder ik deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag Monitorkapot.nl persoonsgegevens verwerkt

  Monitorkapot.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te kunnen nemen voor een reparatie afspraak.
 • Om u een uitgebreid rapport te kunnen sturen met onderzoeksresultaten, of het uiteindelijke resultaat van de reparatie.
 • Om u toestemming te vragen of een specifiek onderdeel ingekocht mag worden.
 • Om u een factuur te kunnen sturen.
 • Om u een pakket te kunnen sturen met het apparaat dat u ter reparatie hebt aangeboden.
 • Om voor sommige vaste klanten een reparatiedossier op te bouwen.
 • Om contact met u op te nemen voor overige zaken die relevant zijn om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Inzien reparatiegeschiedenis als een reparatie een terugval heeft gekregen, of als u als bestaande klant terugkeert voor een nieuwe reparatie.
 • Het tonen van reviews op de website.
 • Het IP adres wordt gebruikt om via database queries in te zien welke pagina's op de website bekeken zijn door een specifieke bezoeker. Het is hierbij onmogelijk om persoonsgegevens van deze bezoeker in te zien.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

  Monitorkapot.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Monitorkapot.nl) tussen zit.

  Hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden

  Monitorkapot.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving. Daarna zullen uw gegevens geanonimiseerd worden.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Monitorkapot.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die Monitorkapot.nl gebruikt

  Monitorkapot.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Ik maak gebruik van Google Analytics om websitebezoeken te meten.

  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monitorkapot.nl en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@monitorkapot.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Monitorkapot.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Hoe persoonsgegevens beveiligd zijn door Monitorkapot.nl

  Monitorkapot.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit is als volgt gerealiseerd:

 • Door gebruikmaking van een Azure Virtual Machine dat beschermd is met een sterk wachtwoord en een correct geconfigureerde firewall.
 • Door gebruikmaking van moderne en veilige webdevelopment technieken. De website van Monitorkapot.nl is opgezet in een MVC 6 (C#) architectuur met een SQL Server database. Ook in de SQL Server database is een sterk wachtwoord opgeslagen.
 • Door gebruikmaking van een SSL certificaat, te herkennen aan 'https' in het adres en het hangslotje in de adresbalk. Zo worden uw gegevens over een beveiligde internetverbinding verstuurd.
 • In de DNS instellingen van Monitorkapot zijn DKIM, SPF en DMARC geconfigureerd. Via deze configuratie instellingen wordt gecontroleerd of e-mails die zijn ondertekend met monitorkapot.nl niet zijn verstuurd door een onbevoegde partij.
 • Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@monitorkapot.nl.

  Deze privacyverklaring is ten behoeve van de AVG/GDPR geplaatst op 22 mei 2018 door Erwin Aarnoudse, eigenaar van Monitorkapot.nl.

  WAAROM MONITORKAPOT.NL?

  Uw apparaat is meestal nog voor 95% in orde. Het is erg zonde om zoveel goede onderdelen af te danken.

  Eén van de goedkoopste reparatiediensten van Nederland. Reparatie is dus aantrekkelijker dan vervanging.

  Reparaties zijn in de meeste gevallen duurzaam. Uw monitor, televisie, laptop of PC gaat in dat geval vele jaren langer mee.

  Geen uurtarief, maar vaste reparatieprijzen. Zo blijven de kosten laag en zijn er geen verrassingen achteraf.

  U wordt uitgebreid op de hoogte gehouden per e-mail. Met duidelijke foto's illustreer ik de tussen- en eindstatus van een onderzoek of reparatie.

  U haalt uiteindelijk meer uit uw originele investering.