Stuur een Whatsapp bericht

Algemene Voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

1.1 Onderzoeken en reparaties

Alle onderzoeken en reparaties worden te allen tijde zeer nauwkeurig en met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Toch brengt het uit elkaar halen van een monitor, televisie of laptop kleine risico's op schade met zich mee met mogelijk onherstelbare defecten tot gevolg. Voor dergelijke ontstane defecten, overige (verborgen) defecten, eventuele vervolgschade, gegevensverlies en letsel wordt door Monitorkapot.nl geen aansprakelijkheid aanvaard en alle reparaties worden uitgevoerd op verantwoordelijkheid en eigen risico van de klant. Dit geldt ook voor het demonteren van monitoren, televisies of laptops die nog compleet of grotendeels in orde zijn.

Neem de volgende punten in acht als u één of meerdere van de hiervoor genoemde apparaten ter reparatie aan wilt bieden:

1.1.1. Bied bij voorkeur defecte monitoren, televisies, of laptops aan die zonder tussenkomst van deze reparatieservice afgedankt zouden worden.
1.1.2. Heeft u een monitor, televisie, of laptop die grotendeels nog goed functioneert, maar waarvan slechts een enkele functie defect is? Bied dergelijke apparaten uitsluitend ter reparatie aan als u akkoord bent met het bovengenoemde risico.
1.1.3. Indien de CCFL backlights in het LCD panel van een monitor vervangen worden door een LED backlight set, of als een defecte LED backlight set in een monitor of televisie vervangen wordt door een nieuwe set, dan zal het LCD panel gedemonteerd moeten worden. Dit is een zeer ingrijpende klus waar ondanks mijn uiterste zorgvuldige werkwijze ook bepaalde risico’s aan kleven. Op het LCD panel zitten zogeheten flat ribbon kabels gemonteerd die los kunnen komen van het glaswerk. Daarnaast kan het LCD panel zelf beschadigd raken of breken. Dit kan dan niet meer hersteld worden wat direct leidt tot een total loss van de monitor of televisie. Voor dergelijke schade wordt door Monitorkapot.nl geen aansprakelijkheid aanvaard en uitsluitend op verantwoordelijkheid en eigen risico van de klant zal het LCD panel gedemonteerd worden.

Indien onverhoopt een onherstelbaar defect optreedt tijdens onderzoek of reparatie, dan wordt dit gecommuniceerd aan u en zullen ter compensatie alle onderzoeks- en reparatiekosten komen te vervallen.

1.2 Pakketverzending

Indien een pakket met een monitor, televisie, of ander apparaat naar u (retour) verzonden wordt, dan zal te allen tijde gebruik worden gemaakt van verzekerde verzending. Bij de meeste pakketbezorgers is het pakket dan tot € 500,00 verzekerd. Tijdens de verzending bestaat het risico dat het pakket of de inhoud schade oploopt, of zoekraakt. Voor dergelijke schade wordt door Monitorkapot.nl geen aansprakelijkheid aanvaard en de verzending van het pakket wordt op verantwoordelijkheid en eigen risico van de klant uitgevoerd. Indien het pakket onverhoopt beschadigd raakt, of zoekraakt, dan zal ik een claim indienen bij de pakketbezorger en in onderhandeling gaan over een redelijk te vergoeden bedrag. Het bedrag dat uiteindelijk uitgekeerd wordt door de pakketbezorger zal volledig ten goede komen aan de klant. Het reeds betaalde factuurbedrag zal niet gerestitueerd worden.

1.3 Vervoerservice

Indien een monitor, televisie, of ander apparaat bij uitzondering door Monitorkapot.nl bij u opgehaald, of afgeleverd wordt, dan zal het vervoer op verantwoordelijkheid en eigen risico van de klant worden uitgevoerd. Als tijdens het vervoer onverhoopt schade ontstaat, dan wordt door Monitorkapot.nl geen aansprakelijkheid aanvaard. Dit zal worden gecommuniceerd aan u en ter compensatie zullen alle onderzoeks- en reparatiekosten komen te vervallen. Het reeds betaalde factuurbedrag zal dan gerestitueerd worden.

2. Garantie

Op alle reparaties wordt standaard 3 maanden carry-in garantie verleend op de arbeidskosten en speciale onderdelen. Indien u een reparatie aanmeldt via het contactformulier, dan heeft u tegen een extra vergoeding de gelegenheid deze periode te verhogen tot maximaal 1 jaar. Dit betekent dat als de reparatie een terugval krijgt in deze periode dat u de arbeidskosten, de aanschafprijs van eventuele speciale onderdelen en het bedrag voor de aanvullende garantie volledig vergoed krijgt. Voorwaarde is wel dat de terugval verband houdt met de uitgevoerde reparatie. Mogelijk is aanvullend onderzoek nodig voor de vaststelling hiervan en dient u het apparaat opnieuw aan te leveren. Bij verzending van het apparaat komen de verzendkosten voor uw rekening. Na onderzoek of aanvullende reparatie wordt het apparaat op kosten van Monitorkapot.nl naar u teruggestuurd.

3. Factuur en betaling

3.1. Een klant wordt verzocht de factuur te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum op het IBAN rekeningnummer van Monitorkapot.nl.
3.2. Een factuur dient te allen tijde binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voldaan te zijn.
3.3. Een factuur dient compleet voldaan te zijn op het moment dat het apparaat aan de klant wordt overhandigd.
3.4. Indien het apparaat via een postpakket retour gestuurd wordt, dan dient de betaling vóór verzending voldaan te worden. Na ontvangst van de betaling wordt het pakket verstuurd naar het door de klant opgegeven huis- of afleveradres.
3.5. Zakelijke vaste klanten krijgen een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Zij kunnen een apparaat ophalen, of krijgen een pakket retour gestuurd en kunnen op een later tijdstip de factuur voldoen. De betalingstermijn zal op de factuur vermeld zijn en zal uiterlijk de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen zijn.
3.6. Indien een nieuwe zakelijke klant vanuit eigen bedrijfspolicies een betalingstermijn van bijvoorbeeld 30 dagen hanteert voor de betaling van facturen, en direct gebruik wil maken van het gestelde in artikel 3.5, dan dient de klant hier vooraf zelf afspraken over te maken met Monitorkapot.nl. Als de klant geen afspraken hierover maakt, dan zijn de in artikel 3.1 tot en met 3.4 vermelde bepalingen van toepassing.
3.7. Particuliere klanten komen niet in aanmerking voor de vermelde bepalingen in artikel 3.5.
3.8. Een factuur kan contant, via een pinbetaling, via een betaalverzoek, of via een bankoverschrijving voldaan worden.

4. Opslag

Indien een monitor of televisie na de reparatie niet binnen twee weken wordt opgehaald, dan zal deze bewaard worden in een beveiligde externe opslagbox bij Eurobox Self Storage. Op deze manier blijft de werkruimte opgeruimd en overzichtelijk. Indien u niet op korte termijn in de gelegenheid bent om de monitor of televisie op te halen, dan kunt u deze hier voor langere tijd laten staan. De eerste maand zullen hiervoor geen opslagkosten in rekening worden gebracht. Voor iedere volgende maand zal een bedrag van € 50,00 in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. Dit bedrag dient vooruitbetaald te worden en er zal geen restitutie plaatvinden als de monitor of televisie bijvoorbeeld halverwege de maand wordt opgehaald.

5. Overige bepalingen

5.1. Op iedere overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
5.2. Monitorkapot.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
5.3. Monitorkapot.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden prijzen te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

WAAROM MONITORKAPOT.NL?

Uw apparaat is meestal nog voor 95% in orde. Het is erg zonde om zoveel goede onderdelen af te danken.

Eén van de goedkoopste reparatiediensten van Nederland. Reparatie is dus aantrekkelijker dan vervanging.

Reparaties zijn in de meeste gevallen duurzaam. Uw monitor, televisie, laptop of PC gaat in dat geval vele jaren langer mee.

Geen uurtarief, maar vaste reparatieprijzen. Zo blijven de kosten laag en zijn er geen verrassingen achteraf.

U wordt uitgebreid op de hoogte gehouden per e-mail. Met duidelijke foto's illustreer ik de tussen- en eindstatus van een onderzoek of reparatie.

U haalt uiteindelijk meer uit uw originele investering.